Hire a skipper

If you want to hire an expirianced skipper, fill the non obligation formulare,please.
We will answer you as soon as possible to discuss the remaining details.

Information of tenant

* Name and Surname :
* Adress :
* E-mail address :
* Phone :
* Start date :
* Finish date :
* Start destination :
* The final destination :
* Transport to the starting place :
* Food and drink for the crew :
About the vessel :

Fill only if you have your own boat.

* Type :
* Model :
* Year of build :
* Lenght :
Number of other crew :
* Purpose :
I want to hire :
Marks :

Podatki o najemu


 

Splošni pogoji za najem skipperja

1) Cena najema

Cena najema skipperja je po dogovoru in zajema funkcijo upravljanja plovila,v skladu z zakonskimi določbami in stopnjo varnosti.

2) Plačilni pogoji

Skiper je dolžan opravljati svojo funkcijo, ko je plačilo v celoti izvedeno, vkolikor ni drugače določeno.

3) Pogoji v primeru odpovedi najema

Vkolikor najemnik iz kateregakoli razloga odstopi od najema, lahko po predhodnem dogovoru z najemodajalcem poišče tretjo osebo,ki je pripravljena prevzeti njegove pravice in obveznosti z najemom.

V kolikor mu osebe, ki bi ga pri najemu nadomestila, ne uspe najti, se bodo stroški odpovedi obračunali, kot sledi:

• v primeru odpovedi do vključno 10 dni pred datumom najema 100% cene;

• v primeru odpovedi v zadnjem mesecu pred datumom najema 50% cene;

• v primeru odpovedi do dva meseca pred datumom najema 25% cene.

4) Jamstva

Skipper se obvezuje da bo svojo dolžnost opravljal v skladu z zakoni in predpisi, svoje vesti ter znanja v dobro ljudi in opreme.

Za dejanja, ki jih za časa najema stori najemnik ali kak drug član posadke, najemodajalec ali skipper ne odgovarja.

Posadka je v interesu varnosti ljudi in opreme dolžna upoštevati navodila skipperja.

Najemnik najame skipperja na podlagi zaupanja v njegovo znanje in lastnosti in v primeru morebitnih poškodb ljudi ali blaga ni upravičena do odškodninskih zahtevkov, razen če se ugotovi, da je šlo za očitno skipperjevo malomarnost.

Skipper nima pravice zahtevati nobenih nadomestil in plačil, prav tako pa ni dolžan opravljati kakršne koli drugih storitev( npr. kuhanje, nakupovanje ipd.) ki bi zmanjševale osredotočenost na vodenje in skrb za varnost posadke in plovila.

5) Trajanje najema

Najmeni odnos traja od postopka primopredaje plovila, najetjem in traja do primopredaje plovila v skladu z najemno pogodbo.

Skipperju se omogoči tudi ležišče ter potreben počitek.


I want more about Send to a friednd

Hire a skipper

If you want to hire an expirianced skipper, fill the non obligation formulare,please. We will answer you as soon as possible to discuss the remaining details. 

Transfers of vessels

We carry out transfers of vessels to 100BRT in all the seas. Fill out the form below and we will contact you in the shortest possible time.   

E-mail obveščanje